CoachingHoe word je vitaal?

Mijn missie: Ik wil mensen graag  inspireren en helpen ontdekken hoe ze de regie kunnen nemen over hun eigen vitaliteit zodat ze meer geluk ervaren in zowel hun persoonlijke als professionele leven.

Ieder mens heeft mooie kwaliteiten in zich, hen inzicht geven in hun eigen gedrag en kwaliteiten, dat is mijn passie. Door het creëren van vertrouwen en mijn mensgerichte aanpak komen we tot bewustwording en kijken we samen hoe je kunt handelen zodat je hierdoor meer zelfregie en vitaliteit gaat ervaren.

Ik heb veel ervaring met stress gerelateerde issues. Als Vitaloog ondersteun ik bij het zelfbewust worden van energie en hoe je die kunt vergroten.

Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Vitaliteit gaat over het stromen van energie, je sterk en fit voelen en beschikken over grote mentale veerkracht. Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar zeker ook om geestelijke gezondheid. Wie vitaal wil zijn, moet zorgen voor een balans tussen beide.

Je kan vitaliteit zien als een soort persoonlijke batterij. Wanneer de batterij vol is, dan beschik je over genoeg energie en heb je het gevoel dat je de hele wereld aankunt.  Je persoonlijke batterij kan ook leeg raken door energieverbruik of een energielek zoals stress of werk wat niet bij je past.Het is van belang je persoonlijke batterij goed opgeladen te houden om je vitaal te voelen.

De Vitaliteitsschijf (van Vitalogisch; zie afbeelding hieronder) is hierbij een inzichtelijk model. Het gaat in op de balans van de  4 energiebronnen maar ook de noodzaak/nut van vitaliteit (groene vak uit het model)

  1. fysieke energiebron (lichaam) – fysiologisch
  2. psychische energiebron (geest) – psychologisch
  3. ecologische energiebron (omgeving) – ecologisch
  4. filosofische energiebron (zingeving) – filosofisch

Graag help ik je ontdekken hoe je weer de regie krijgt over je eigen vitaliteit!