Meting & advies voor organisaties

Mijn aanpak

Het begint allemaal met een goed gesprek om de behoeften op strategisch en operationeel niveau van uw organisatie en uw medewerkers te bepalen. Hiervoor kunnen ook wetenschappelijke metingen worden ingezet. Zodra de behoeften in kaart zijn gebracht én het voor uw organisatie duidelijk is wat meer prioriteit aan vitaliteit zal opleveren, dan gaan we verder met het opstellen van een vitaliteitsplan. Dit kan een beleidsmatig voorstel zijn dat u zelf gaat uitvoeren maar het is ook mogelijk dit samen te doen, waarbij ook maatwerk workshops, trainingen en coaching kunnen worden ingezet. Kijk hiervoor onder het menu workshops/ training. 

Wat levert meer aandacht voor vitaliteit op?

Gedurende mijn jarenlange ervaring als vitaliteitsmanager bij diverse organisaties heb ik door meer aandacht voor de behoeften van de medewerkers enerzijds, en meer aandacht voor vitaliteit organisatiebreed anderzijds, kunnen realiseren dat het verzuim significant daalde en de medewerkerstevredenheid flink steeg.

Mijn missie? Organisaties uitdagen te investeren in hun belangrijkste kapitaal (medewerkers), wat zal leiden tot hogere creativiteit, klantvriendelijkheid, productiviteit en daarmee bedrijfsresultaat! 
 

“Client do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients” Richard Branson”

Vitale medewerkers:

 • zijn productiever
 • zijn energieker
 • zijn creatiever en innovatiever
 • zijn communicatief vaardiger
 • verzuimen minder
 • hebben meer plezier in hun werk

Investeringen in de vitaliteit van medewerkers leveren voor een organisatie op:

 • Gemiddeld 37% minder verzuim
 • Afname van 25 – 65% in het verloop van personeel
 • 50% minder veiligheidsincidenten
 • Toename van productiviteit met ruim 20%
 • Hogere klanttevredenheid van 10%
                                               Gallup 2012 
Germaine Soyer

Hoe wordt de vitaliteit van onze organisatie gemeten?

Als aanvulling op het goede gesprek met diverse stakeholders binnen uw organisatie kunnen we de Kosten Baten Analyse (KOBADI tool van TNO) inzetten. 

Deze tool gebruikt actuele landelijke referentiegegevens en gegevens van uw organisatie om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering u ongeveer zou kunnen bereiken met investeringen in Duurzame Inzetbaarheidsbeleid. De KOBADI tool drukt die verbetering uit in een ‘verspillingsreductie’. Deze kosten van verspilling vormen samen met de kosten voor verzuim het uitgangspunt van de business case waarom investeren in vitaliteit loont. Daarnaast kunnen we de vitaliteit van de medewerkers meten middels:

 • Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX van TNO)
  vragenlijst over de persoonlijke inzetbaarheid onderverdeeld naar gezondheid, motivatie, kennis en vaardigheden, werkprivé balans, en toekomstverwachting.
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  Vragenlijst onderzoek in combinatie met  health check). Belangrijk is de follow up naar aanleiding van het onderzoek en de uitslag. Dit kan uitgevoerd worden samen met Vitalogisch
 • Periodiek Vitaliteits Onderzoek (PVO)
  Vragenlijst onderzoek in combinatie met een gesprek met een van de Vitalogen van Vitalogisch waarbij eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt is. 
Germaine Soyer

Hoe ziet een goed vitaliteitsplan eruit?

Het begint met een goed gesprek om de behoeften op strategisch én operationeel niveau van uw organisatie en medewerkers te bepalen. Hiervoor kunnen ook metingen worden ingezet zoals de KoBaDi tool en de DIX.

Zodra de behoeften in kaart zijn gebracht én het voor duidelijk is wat meer prioriteit aan vitaliteit zal opleveren (ROI), gaan we verder met het opstellen van een vitaliteitsplan. Vervolgens zullen we starten met inspireren en activeren middels  inspiratiesessies of bijv. een vitaliteitsweek als kick-of.

De realisatiefase kunt u zelf doen of door ons laten uitvoeren of een combinatie daarvan. We kunnen een maatwerk programma voor u opzetten: diverse workshops en trainingen verzorgen maar ook het coachen van leidinggevenden en medewerkers.

Vitaliteitsmanagement zijn activiteiten die u onderneemt om uw medewerkers fit en vitaal te houden zodat ze langer en met plezier door werken en optimaal functioneren. Vitaliteit is de goede balans tussen lichaam, geest, omgeving  en zingeving. Het gaat tevens om energiemanagement; hoe men het beste uit zich zelf haalt, zowel zakelijk als privé.

Belangrijk is tevens de verankering in de organisatie. We moeten ervoor waken dat het niet bij een eenmalige actie blijft. Belangrijk om ieder jaar de vitaliteit te blijven meten middels bijvoorbeeld een DIX meting. Op deze manier kunt u blijven bijsturen én successen vieren!

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Germaine Soyer