Wat levert investeren in vitaliteit onze organisatie op?

Stapelen de problemen wegens personeelstekorten zich binnen uw organisatie ook op? Misschien door een hoog verzuim, of door de grote arbeidskrapte waardoor het moeilijk is mensen te binden en te behouden. Veel organisaties pakken bovenstaande problemen curatief aan, gericht op het proberen te verlagen van het verzuim of het adhoc bieden van salarisverhoging bij aan een medewerker die aangeeft weg te willen. Gelukkig wordt een steeds meer preventief gewerkt en wordt bijvoorbeeld oplossingsgerichte coaching steeds vaker ingezet als preventie middel. Met échte aandacht voor de werknemer, het goede gesprek en maatregelen op maat kan veel verzuim en verloop voorkomen worden. 

Maar wat als we nog een stapje verder gaan?  Steeds meer organisaties zien het belang van amplitie: “het versterken van het welbevinden en functioneren van medewerkers”. ALLE medewerkers dus. Investeren in menselijk kapitaal is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie, zowel uit menselijk als bedrijfseconomisch perspectief. 

Bij Amplitie faciliteert de werkgever budgetten voor bijvoorbeeld coaching, training en talentmanagement om medewerkers te ondersteunen dat zij zelf-regie gaan nemen op hun inzetbaarheid en mobiliteit. Wat levert dat dan op? 

Een groot deel van de medewerkers zal door deze acties meer gewaardeerd voelen en meer bevlogen worden en daardoor productiever werken, minder verzuimen en minder aanleiding zien om naar een andere baan uit te kijken. Zij zorgen zo weer voor een hogere klanttevredenheid en bedrijfsresultaat. 

“Clients do NOT come first, Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients” Richard Branson

Investeren in Vitaliteit loont! De ROI is in meerdere onderzoeken aangetoond; Uit onderzoek van Gallup (2012) blijkt dat investeringen in vitaliteit het volgende op leveren: 

  • gemiddeld 37% minder verzuim
  • Afname van gemiddeld 50% in het verloop van het personeel
  • Toename van productiviteit met 20% 
  • Hogere klanttevredenheid van 10% 

Graag ga ik met u op onderzoek uit wat dit voor uw organisatie kan betekenen, middels het in kaart brengen van uw kosten (verzuim, inhuur, etc) en tevens verspilling (door bijv. verminderde productiviteit) waarvoor we de KoBaDi tool van TNO kunnen inzetten en vervolgens een vitaliteitsplan op te stellen. Stuur me een mail bij interesse! 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *