Verzuimkosten door werkstress zijn te voorkomen!

Nog altijd wordt bij maar liefst een derde van alle verzuimgevallen werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. De kosten voor werkgevers zijn hierdoor gestegen naar 3,2 miljard. 

34% van de werknemers ervaart hoge taakeisen

34% van de werknemers geeft hoge werkdruk aan als reden verzuim! 

37% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress

In deze week van de Werkstress is er weer veel aandacht voor de toename van werk gerelateerd psychisch verzuim. Bovenstaande cijfers komen uit de NEA 2020 van TNO en CBS. De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend maar de verwachting is dat dit alleen maar toe zal nemen door de ontwikkelingen rondom thuiswerken. Er werd de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit beroep gedaan op mentale kracht van werknemers en organisaties. Vervagende grenzen tussen werk en privé en nieuwe vormen van samenwerking vergen ook andere leiderschap (op afstand) om de verbinding tussen de organisatie en diens medewerkers te vergroten. 

Vitaal leiderschap noodzakelijk

Als leider kan je gericht werken aan het voorkomen van stress gerelateerd verzuim door een cultuur van vertrouwen en verbinding te creëren, en persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Je zult je medewerkers goed moeten kennen, weten waar en bij wie de knelpunten zitten. Individueel maatwerk is noodzakelijk. De behoeften van medewerkers op het gebied van mentale kracht komen voor een belangrijk deel voort uit de (dis)balans tussen hun werklast en hun draagvermogen. Houden energievreters en energiegevers elkaar in evenwicht? (Job Demands-Resources Model van Schaufeli) De leidinggevende heeft een cruciale rol bij het signaleren van disbalans bij de medewerker en kan samen met de medewerkers zoeken naar een maatoplossing. Vitaal leiderschap was nog nooit zo belangrijk! 

Vitamine A (AANDACHT) is hierbij het sleutelwoord. Een vitaal leider wéét wat zijn medewerkers nodig hebben en spant zich in voor werkomstandigheden die hierop inspelen. Naast de oprechte aandacht voor zijn teamleden, zorgt een vitaal leider voor vertrouwen, creëert teambuilding en gaat hij op zoek naar de innerlijke drijfveren van de werknemers zodat deze op de juiste manier voor zichzelf én voor de organisatie worden ingezet. 

Mijn jarenlange ervaring op dit vlak en mijn visie als Vitaloog® zou ik graag met u willen delen. Het is mijn missie organisaties uit te dagen te investeren in hun belangrijkste kapitaal (medewerkers) wat niet alleen zal leiden tot een lager verzuim, maar tevens tot hogere productiviteit, creativiteit, klantvriendelijkheid en daarmee bedrijfsresultaat. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *